Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4557 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4557 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

Thuy Dung QUACH
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2018

Lê Quang Huy
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2018

Lê Thị Nga
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 1 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2018

trần thị mỹ lợi
 • Kinh nghiệm: 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2018

Nguyễn Thu Trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/05/2018

LÊ THỊ HỒNG LỰU
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/05/2018

Hà Hoàng
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/05/2018

huỳnh thanh ngọc
 • Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/05/2018

Nguyễn Khánh Hiệp
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/05/2018

Hồ Đỗ Nhật Quang
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/05/2018