Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
nguyen phuc loc

nguyen phuc loc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
20,000,000 VNĐ
 :  20,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 1 tháng
 :  3 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/08/2017

 Cập nhật : 01/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Minh Tâm

Nguyễn Minh Tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,000,000 VNĐ
 :  2,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm
 :  4 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/08/2017

 Cập nhật : 01/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Công Hậu

Trần Công Hậu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 7 tháng
 :  2 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/07/2017

 Cập nhật : 31/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đỗ Thị Nga

  Đỗ Thị Nga

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/07/2017

 Cập nhật : 26/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Tuấn Anh

  Phạm Tuấn Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/07/2017

 Cập nhật : 25/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phùng Văn Ngọc

  Phùng Văn Ngọc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 3 tháng
 :  3 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/07/2017

 Cập nhật : 24/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thừa Vĩnh

  Nguyễn Thừa Vĩnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/07/2017

 Cập nhật : 22/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn ngọc phương linh

  Nguyễn ngọc phương linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/07/2017

 Cập nhật : 21/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Minh Huệ

  Nguyễn Thị Minh Huệ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/07/2017

 Cập nhật : 20/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Huỳnh Lộc

  Trần Huỳnh Lộc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 8 tháng
 :  3 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/07/2017

 Cập nhật : 19/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ