Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Phạm Thị Phương Vân

Phạm Thị Phương Vân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 6 tháng
 :  1 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/05/2017

 Cập nhật : 30/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyễn Hồng Sơn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
15 năm 5 tháng
 :  15 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/05/2017

 Cập nhật : 29/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Hải Yến

  Trần Thị Hải Yến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 5 tháng
 :  2 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/05/2017

 Cập nhật : 29/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thanh Hằng

Phạm Thanh Hằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 7 tháng
 :  3 năm 7 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 25/05/2017

 Cập nhật : 25/05/2017
 Mất 2 điểm để xem
nguyễn thị tuyết

  nguyễn thị tuyết

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/05/2017

 Cập nhật : 23/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
PHẠM HUỲNH PHONG

  PHẠM HUỲNH PHONG

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/05/2017

 Cập nhật : 20/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
VŨ PHƯƠNG TÂY

  VŨ PHƯƠNG TÂY

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 4 tháng
 :  1 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/05/2017

 Cập nhật : 20/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Thúy Hằng

  Trần Thị Thúy Hằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/05/2017

 Cập nhật : 19/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Bình An

  Lê Thị Bình An

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/05/2017

 Cập nhật : 19/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Bích

  Lê Thị Bích

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/05/2017

 Cập nhật : 18/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ