Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4207 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4207 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Lê Thị Mỹ Châu

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Mỹ Lệ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Võ Thị Trang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đặng Thị Hiền
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Yến
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Thủy

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Trâm Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Thạch Việt Hữu
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Ngô Ngọc Thùy Dương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hồng Phúc
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970