Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4851 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4851 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Bùi Minh Cảnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/09/2018

Trịnh Thuý Hằng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 30,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 16/09/2018

Nguyễn Hữu Đều

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/09/2018

Ngô Thị Thúy An
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/09/2018

LÊ THANH VỊ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/09/2018

hoàng phan sơn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/09/2018

Mã Lê
 • Kinh nghiệm: 7 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/09/2018

Châu Hải Sơn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/09/2018

Vũ Thị Thanh Huyền
 • Kinh nghiệm: 5 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Nam Định
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/09/2018

Loc Trần
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: 2,800,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/09/2018