Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Lê Nữ Ngọc Hân

  Lê Nữ Ngọc Hân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/06/2017

 Cập nhật : 17/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn văn thành

  Nguyễn văn thành

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Phú Thọ
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/06/2017

 Cập nhật : 16/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Chu Thị Trân Trân

  Chu Thị Trân Trân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 9 tháng
 :  1 năm 9 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 15/06/2017

 Cập nhật : 15/06/2017
 Mất 2 điểm để xem
Đỗ Trung Hậu

Đỗ Trung Hậu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 5 tháng
 :  1 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/06/2017

 Cập nhật : 14/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Ngọc Sơn

  Lê Ngọc Sơn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 tháng
 :  1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/06/2017

 Cập nhật : 14/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
trần bảo tâm

  trần bảo tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 tháng
 :  3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/06/2017

 Cập nhật : 12/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Trà Giang

  Nguyễn Thị Trà Giang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Nghệ An
 Lương: 
1 VNĐ
 :  1 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 tháng
 :  1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/06/2017

 Cập nhật : 10/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Ngân Trâm

Nguyễn Thị Ngân Trâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 7 tháng
 :  4 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/06/2017

 Cập nhật : 10/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phan văn khoa

  Phan văn khoa

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Gia Lai
 Lương: 
2,500,000 VNĐ
 :  2,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 5 tháng
 :  1 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/06/2017

 Cập nhật : 10/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Thao Tran

  Thao Tran

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
6 năm 5 tháng
 :  6 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/06/2017

 Cập nhật : 08/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ