Việc Ơi có 4223 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn  Thị  Đoan  Trang

  Nguyễn Thị Đoan Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/09/2017

 Cập nhật : 01/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Ngô thanh sang

Ngô thanh sang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 5 tháng
 :  2 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/08/2017

 Cập nhật : 31/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phùng thị hổng nhung

  Phùng thị hổng nhung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 tháng
 :  3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/08/2017

 Cập nhật : 31/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
ĐOÀN Thanh Trang

  ĐOÀN Thanh Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/08/2017

 Cập nhật : 30/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thụy Khánh Ngân

  Nguyễn Thụy Khánh Ngân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/08/2017

 Cập nhật : 30/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nghiêm Thu Hồng

  Nghiêm Thu Hồng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/08/2017

 Cập nhật : 28/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Cẩm Vân

Cẩm Vân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Tây Ninh , Kiên Giang , ...
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 3 tháng
 :  2 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/08/2017

 Cập nhật : 27/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dương Trần Anh

Dương Trần Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Thanh Hóa
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 10 tháng
 :  2 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/08/2017

 Cập nhật : 27/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn thị kim thương

  nguyễn thị kim thương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/08/2017

 Cập nhật : 24/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
TRần Nhật Nam

  TRần Nhật Nam

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/08/2017

 Cập nhật : 22/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ