Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4557 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4557 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

Nguyễn Thị Ngọc Phượng
 • Kinh nghiệm: 3 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/06/2018

Le Thanh Quan
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/06/2018

Phan Mạnh Tường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/06/2018

Nguyen Kim Ngoc
 • Kinh nghiệm: 3 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/06/2018

Bùi Lê Bội Tuyền
 • Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2018

Trương Quý Duyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2018

Diệp Sĩ Chấn
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2018

Trần Hương Giang
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/06/2018

Hồ ngọc vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 35,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/06/2018

Đinh Trọng Nhân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đắk Lắk
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2018