Việc Ơi có 4223 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Trần bá linh

Trần bá linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/09/2017

 Cập nhật : 13/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn văn tuấn

nguyễn văn tuấn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
1,000,000 VNĐ
 :  1,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 tháng
 :  3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/09/2017

 Cập nhật : 13/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/09/2017

 Cập nhật : 12/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dũng Hoàng

Dũng Hoàng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 10 tháng
 :  1 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/09/2017

 Cập nhật : 12/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Tran Manh Ha

  Tran Manh Ha

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/09/2017

 Cập nhật : 11/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Ngô Trang Thanh Trúc

Ngô Trang Thanh Trúc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/09/2017

 Cập nhật : 11/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hồng Phượng

  Nguyễn Hồng Phượng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
10 tháng
 :  10 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 11/09/2017

 Cập nhật : 11/09/2017
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Xuân Thảo

Nguyễn Xuân Thảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 6 tháng
 :  1 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/09/2017

 Cập nhật : 11/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Đình Ngọc

  Vũ Đình Ngọc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/09/2017

 Cập nhật : 09/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Thị Kiều Trang

  Bùi Thị Kiều Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/09/2017

 Cập nhật : 08/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ