Việc Ơi có 4130 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
phạm thị lý

  phạm thị lý

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nam
 Lương: 
1 VNĐ
 :  1 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/07/2017

 Cập nhật : 15/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
VÕ THỊ THU TRANG

  VÕ THỊ THU TRANG

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/07/2017

 Cập nhật : 15/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
HỒ THỊ DỰ

  HỒ THỊ DỰ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/07/2017

 Cập nhật : 13/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Văn Dưỡng

  Vũ Văn Dưỡng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/07/2017

 Cập nhật : 12/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Võ Hoàng Anh Tuấn

  Võ Hoàng Anh Tuấn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/07/2017

 Cập nhật : 12/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Ngô Văn Huy

  Ngô Văn Huy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/07/2017

 Cập nhật : 11/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn hoàng phát

  nguyễn hoàng phát

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/07/2017

 Cập nhật : 10/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Đỗ Tuấn Anh

  Phạm Đỗ Tuấn Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/07/2017

 Cập nhật : 06/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Quỳnh Mai

  Nguyễn Thị Quỳnh Mai

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 04/07/2017

 Cập nhật : 04/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
tô văn sự

  tô văn sự

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/06/2017

 Cập nhật : 29/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ