Việc Ơi có 4183 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
HUỲNH HỬU VIỆT

HUỲNH HỬU VIỆT

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  An Giang
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/09/2017

 Cập nhật : 08/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thành Luân

  Nguyễn Thành Luân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Yên Bái
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 năm
 :  5 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/09/2017

 Cập nhật : 07/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Thị Mai Thanh Trúc

  Đặng Thị Mai Thanh Trúc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/09/2017

 Cập nhật : 07/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng Thị Trang

  Hoàng Thị Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/09/2017

 Cập nhật : 07/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Đạt Hồng

  Đặng Đạt Hồng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
450 USD
 :  450 USD
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 07/09/2017

 Cập nhật : 07/09/2017
 Mất 2 điểm để xem
MAI THỊ THU TRINH

  MAI THỊ THU TRINH

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,500,000 VNĐ
 :  6,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/09/2017

 Cập nhật : 06/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
NGUYỄN MẠNH ĐẠT

  NGUYỄN MẠNH ĐẠT

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Phú Thọ
 Lương: 
13,000 VNĐ
 :  13,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/09/2017

 Cập nhật : 05/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Bích Hường

  Phạm Bích Hường

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/09/2017

 Cập nhật : 05/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Văn Thành Đô

Vũ Văn Thành Đô

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
99,999,990 VNĐ
 :  99,999,990 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 năm 1 tháng
 :  6 năm 1 tháng
 Mất 3 điểm để xem
 Cập nhật : 05/09/2017

 Cập nhật : 05/09/2017
 Mất 3 điểm để xem
Lưu Viễn Kính

  Lưu Viễn Kính

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/09/2017

 Cập nhật : 02/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ