Việc Ơi có 4223 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Kim Anh Trần

  Kim Anh Trần

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 tháng
 :  3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 ngày trước

 Cập nhật 6 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thắng

  Lê Thắng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/03/2018

 Cập nhật : 11/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Duy Bùi

  Duy Bùi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 4 tháng
 :  1 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/03/2018

 Cập nhật : 10/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Duy Phụng

  Bùi Duy Phụng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 tháng
 :  2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/03/2018

 Cập nhật : 08/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
thiloanvokt@gmail.com

  thiloanvokt@gmail.com

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/03/2018

 Cập nhật : 06/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Chanh Hieu Nguyen

  Chanh Hieu Nguyen

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/03/2018

 Cập nhật : 06/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Bảo Yến

  Trần Thị Bảo Yến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/03/2018

 Cập nhật : 06/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn thị thu Hồng

  Nguyễn thị thu Hồng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/03/2018

 Cập nhật : 06/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Kim Tuyền

  Nguyễn Thị Kim Tuyền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/03/2018

 Cập nhật : 05/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Thanh Tuyền

  Lê Thị Thanh Tuyền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 04/03/2018

 Cập nhật : 04/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ