Việc Ơi có 3985 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Trung Đức

  Nguyễn Trung Đức

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/08/2017

 Cập nhật : 10/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Kim Duyên

  Lê Thị Kim Duyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/08/2017

 Cập nhật : 09/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần thị thu hằng

Trần thị thu hằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/08/2017

 Cập nhật : 08/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Diep Ly Ngoc Ninh

  Diep Ly Ngoc Ninh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/08/2017

 Cập nhật : 08/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thanh Uyên

  Nguyễn Thị Thanh Uyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/08/2017

 Cập nhật : 08/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Khắc Vĩnh

Phạm Khắc Vĩnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/08/2017

 Cập nhật : 07/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thị Kim Hoàn

  Phạm Thị Kim Hoàn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/08/2017

 Cập nhật : 07/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Đạt Hồng

Đặng Đạt Hồng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
550 USD
 :  550 USD
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 07/08/2017

 Cập nhật : 07/08/2017
 Mất 2 điểm để xem
Cao xuân cường

Cao xuân cường

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 11 tháng
 :  2 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/08/2017

 Cập nhật : 05/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
Huỳnh Thị Kim Uyên

  Huỳnh Thị Kim Uyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/08/2017

 Cập nhật : 05/08/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ