Việc Ơi có 3989 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Trần đăng Tiến

  Trần đăng Tiến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
26 năm 7 tháng
 :  26 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/01/2017

 Cập nhật : 24/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thúc Giang

  Nguyễn Thúc Giang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm
 :  3 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/01/2017

 Cập nhật : 24/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Xuân Thịnh

  Trần Xuân Thịnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
12 năm 6 tháng
 :  12 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/01/2017

 Cập nhật : 23/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,200,000 VNĐ
 :  7,200,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/01/2017

 Cập nhật : 23/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
LÊ MINH HẢI

  LÊ MINH HẢI

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/01/2017

 Cập nhật : 20/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Huỳnh Công Phúc

  Huỳnh Công Phúc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
8 tháng
 :  8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/01/2017

 Cập nhật : 19/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
h nih

h nih

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
11,250,000 VNĐ
 :  11,250,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 1 tháng
 :  2 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/01/2017

 Cập nhật : 19/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần hoàng hợp

Trần hoàng hợp

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/01/2017

 Cập nhật : 18/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Quang Nhân

Bùi Quang Nhân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 tháng
 :  1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/01/2017

 Cập nhật : 17/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phan thị thúy An

  Phan thị thúy An

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/01/2017

 Cập nhật : 16/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ