Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Thị Thu Huyền

  Nguyễn Thị Thu Huyền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/10/2017

 Cập nhật : 24/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Anh Tuấn

  Nguyễn Anh Tuấn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/10/2017

 Cập nhật : 23/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn võ hoàng phi

nguyễn võ hoàng phi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/10/2017

 Cập nhật : 23/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Đại Quang

  Nguyễn Đại Quang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/10/2017

 Cập nhật : 23/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
HUỲNH THỊ HƯƠNG

  HUỲNH THỊ HƯƠNG

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/10/2017

 Cập nhật : 22/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần ̶̌V̶̀ă̸̎n̵̏ ̷̽T̶̂h̸͛ǎ̴n̷̆h̵̊

Trần ̶̌V̶̀ă̸̎n̵̏ ̷̽T̶̂h̸͛ǎ̴n̷̆h̵̊

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
90,000,000 VNĐ
 :  90,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 22/10/2017

 Cập nhật : 22/10/2017
 Mất 2 điểm để xem
Đặng Quỳnh Trang

  Đặng Quỳnh Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/10/2017

 Cập nhật : 18/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
DUONG LY ANH THU

  DUONG LY ANH THU

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/10/2017

 Cập nhật : 17/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thái Dương

Phạm Thái Dương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  An Giang
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 7 tháng
 :  2 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/10/2017

 Cập nhật : 17/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
nông thị bích thùy

  nông thị bích thùy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/10/2017

 Cập nhật : 12/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ