Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 5043 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 5043 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Vũ Thị Liên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/01/2019

Vũ phương thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/01/2019

Lê Thị Thu Hà
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/01/2019

Vũ Thị Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Dương , Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/01/2019

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 35,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 22/01/2019

Dương Thị Thúy Quỳnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/01/2019

Nhi Bao
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/01/2019

Vũ Đức Hoán
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/01/2019

Nguyễn Ngọc Anh Thư
 • Kinh nghiệm: 6 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/01/2019

Phan Thị Thanh Vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/01/2019