Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Tran Manh Ha

  Tran Manh Ha

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/09/2017

 Cập nhật : 11/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Ngô Trang Thanh Trúc

Ngô Trang Thanh Trúc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/09/2017

 Cập nhật : 11/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hồng Phượng

  Nguyễn Hồng Phượng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
10 tháng
 :  10 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 11/09/2017

 Cập nhật : 11/09/2017
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Xuân Thảo

Nguyễn Xuân Thảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 6 tháng
 :  1 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/09/2017

 Cập nhật : 11/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Đình Ngọc

  Vũ Đình Ngọc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/09/2017

 Cập nhật : 09/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Thị Kiều Trang

  Bùi Thị Kiều Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/09/2017

 Cập nhật : 08/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
HUỲNH HỬU VIỆT

HUỲNH HỬU VIỆT

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  An Giang
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/09/2017

 Cập nhật : 08/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thành Luân

  Nguyễn Thành Luân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Yên Bái
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 năm
 :  5 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/09/2017

 Cập nhật : 07/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Thị Mai Thanh Trúc

  Đặng Thị Mai Thanh Trúc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/09/2017

 Cập nhật : 07/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng Thị Trang

  Hoàng Thị Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/09/2017

 Cập nhật : 07/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ