Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Hồng Dạ Thương

  Nguyễn Hồng Dạ Thương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 3 tháng
 :  4 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/11/2017

 Cập nhật : 07/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Đình Hùng

Nguyễn Đình Hùng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 4 tháng
 :  2 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/11/2017

 Cập nhật : 05/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
lethituyetkhuong

  lethituyetkhuong

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/11/2017

 Cập nhật : 03/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Thị Hà

  Bùi Thị Hà

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 11 tháng
 :  2 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/11/2017

 Cập nhật : 02/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Văn Trọng Mã

Văn Trọng Mã

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/11/2017

 Cập nhật : 01/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
triệu Việt năng

triệu Việt năng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/10/2017

 Cập nhật : 30/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thành Vinh

Phạm Thành Vinh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/10/2017

 Cập nhật : 29/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Đức Nhựt

  Lê Đức Nhựt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/10/2017

 Cập nhật : 26/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Tiến Đạt

  Trần Tiến Đạt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/10/2017

 Cập nhật : 26/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Hải Dân

  Lê Hải Dân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/10/2017

 Cập nhật : 25/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ