Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4721 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4721 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Mai Linh Giang
  • Kinh nghiệm: 1 tháng
  •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Nguyễn Chí Dũng
  • Kinh nghiệm: 4 năm
  •   Địa điểm: Hà Nội
  •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Đặng Thị Cẩm Tú
  • Kinh nghiệm: 2 năm
  •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Võ Hải Đăng
  • Kinh nghiệm: 3 năm
  •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Nguyễn Hoàng Gia Thuận
  • Kinh nghiệm: 1 tháng
  •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Đoàn Nguyên Hoàng My
  • Kinh nghiệm: 2 năm
  •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Trần Thành
  • Kinh nghiệm: 6 năm
  •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Nguyễn Thị Tân Huyền
  • Kinh nghiệm: 5 tháng
  •   Địa điểm: Hà Nội
  •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Phạm Phương Lan
  • Kinh nghiệm: 7 tháng
  •   Địa điểm: Hà Nội
  •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Nguyễn Tuyết Nga
  • Kinh nghiệm: 7 tháng
  •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  •   Lương: 11,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016