Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
PHẠM THỊ THẮM

  PHẠM THỊ THẮM

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/11/2017

 Cập nhật : 14/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thanh Tình

  Nguyễn Thị Thanh Tình

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/11/2017

 Cập nhật : 13/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyen thi thanh uyen

  nguyen thi thanh uyen

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/11/2017

 Cập nhật : 13/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hà Thiệu Quy

  Hà Thiệu Quy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/11/2017

 Cập nhật : 12/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Vân

  Lê Thị Vân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/11/2017

 Cập nhật : 11/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Tuấn Kiệt

Trần Tuấn Kiệt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Vĩnh Long
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 1 tháng
 :  3 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/11/2017

 Cập nhật : 10/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
HÀ THỊ THANH PHƯỢNG

  HÀ THỊ THANH PHƯỢNG

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/11/2017

 Cập nhật : 09/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
huynhtrongnghia

huynhtrongnghia

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 5 tháng
 :  4 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/11/2017

 Cập nhật : 09/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trinh Nguyễn

Trinh Nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000 VNĐ
 :  10,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/11/2017

 Cập nhật : 08/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Mỹ Lệ Dung

Trần Mỹ Lệ Dung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 6 tháng
 :  3 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/11/2017

 Cập nhật : 08/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ