Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Trần Thị Minh Hiền

  Trần Thị Minh Hiền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/09/2017

 Cập nhật : 26/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hoang Thi Trang

  Hoang Thi Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/09/2017

 Cập nhật : 24/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
PHAM THI YEN NGAN

  PHAM THI YEN NGAN

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Vĩnh Long
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/09/2017

 Cập nhật : 22/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Băng Thanh

  Nguyễn Thị Băng Thanh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/09/2017

 Cập nhật : 22/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Thanh Cường

Bùi Thanh Cường

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 1 tháng
 :  3 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/09/2017

 Cập nhật : 20/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thành Lập

Lê Thành Lập

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 năm 11 tháng
 :  9 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/09/2017

 Cập nhật : 19/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Tran Thi Thuy Lien

  Tran Thi Thuy Lien

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/09/2017

 Cập nhật : 18/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng thị thu Thủy

  Hoàng thị thu Thủy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/09/2017

 Cập nhật : 18/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
cao đăng hưng

cao đăng hưng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 1 tháng
 :  1 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/09/2017

 Cập nhật : 18/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thanh Long

  Nguyễn Thanh Long

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Cần Thơ
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/09/2017

 Cập nhật : 16/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ