Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Thị Phương Nam

Nguyễn Thị Phương Nam

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
180,000,000 VNĐ
 :  180,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/11/2017

 Cập nhật : 22/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
NGUYỄN ĐỨC HÓA

  NGUYỄN ĐỨC HÓA

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/11/2017

 Cập nhật : 19/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thụy Quế Anh

  Lê Thụy Quế Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/11/2017

 Cập nhật : 18/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Văn Thành

  Lê Văn Thành

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/11/2017

 Cập nhật : 17/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thị Hoa

  Phạm Thị Hoa

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Thanh Hóa
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/11/2017

 Cập nhật : 17/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Như Ngọc

Bùi Như Ngọc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,500,000 VNĐ
 :  7,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/11/2017

 Cập nhật : 16/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Mạnh Cường

  Vũ Mạnh Cường

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/11/2017

 Cập nhật : 14/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
HÀ BỘI HÀ

  HÀ BỘI HÀ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/11/2017

 Cập nhật : 14/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
An Nguyen Ngoc

An Nguyen Ngoc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/11/2017

 Cập nhật : 14/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Thái Nguyên

Vũ Thái Nguyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 tháng
 :  1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/11/2017

 Cập nhật : 14/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ