Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4557 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4557 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

Trần Bảo Quyên

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/07/2018

Trần ngọc đài
 • Kinh nghiệm: 2 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/07/2018

Chamalé tróc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Ninh Thuận
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/07/2018

Nguyễn Phan Hiếu Mẫn
 • Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/07/2018

Nguyễn Hữu Thành
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/07/2018

văn Kiết Trinh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 30,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 07/07/2018

LÊ THỊ NGỌC THÚY
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,800,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/07/2018

Đỗ thanh hương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tuyên Quang
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/07/2018

Thúy Hằng
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/07/2018

Nguyễn Thu Hồng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/07/2018