Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
luong van cuong

  luong van cuong

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/11/2017

 Cập nhật : 28/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Thị Nhẫn

  Vũ Thị Nhẫn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/11/2017

 Cập nhật : 27/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Quốc Sang

  Nguyễn Quốc Sang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/11/2017

 Cập nhật : 25/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Văn Đông

Nguyễn Văn Đông

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm
 :  3 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/11/2017

 Cập nhật : 24/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
hồ văn được

hồ văn được

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
20,000,000 VNĐ
 :  20,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 24/11/2017

 Cập nhật : 24/11/2017
 Mất 2 điểm để xem
Trần Thị Lan

Trần Thị Lan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
11 năm 10 tháng
 :  11 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/11/2017

 Cập nhật : 24/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Huỳnh Đoàn Anh Tuấn

  Huỳnh Đoàn Anh Tuấn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/11/2017

 Cập nhật : 23/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
tạ thế khang

tạ thế khang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Cần Thơ
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 8 tháng
 :  1 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/11/2017

 Cập nhật : 23/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Khánh Chi

  Nguyễn Thị Khánh Chi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/11/2017

 Cập nhật : 22/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Minh Lợi

Nguyễn Minh Lợi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/11/2017

 Cập nhật : 22/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ