Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4952 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4952 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Ngô Bảo Nghi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/12/2018

HUỲNH HOA ANH ĐÀO
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/12/2018

Nguyễn Thị Huế
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/12/2018

Ngô Quang Hưng
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/12/2018

NGUYỄN THỊ SONG THUÝ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/12/2018

Võ Thị Ngọc Diệu
 • Kinh nghiệm: 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/12/2018

NGUYỄN HỒ ANH THI
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/12/2018

Lê Thị Hà Thanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội , Nước Ngoài
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/12/2018

Ngô Thạch
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc , Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/12/2018

Nguyễn Ngọc Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/12/2018