Việc Ơi có 4223 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
hà my

hà my

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/12/2017

 Cập nhật : 03/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hồ Lê Duy

  Hồ Lê Duy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/12/2017

 Cập nhật : 02/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Công Minh

  Nguyễn Công Minh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/12/2017

 Cập nhật : 02/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Mã Thị Ngọc Trang

  Mã Thị Ngọc Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/12/2017

 Cập nhật : 01/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lục thị đồng

  Lục thị đồng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/12/2017

 Cập nhật : 01/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Thúy Hằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
1,000,000 VNĐ
 :  1,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/12/2017

 Cập nhật : 01/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
ĐỖ HOÀNG HIỆP

  ĐỖ HOÀNG HIỆP

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/11/2017

 Cập nhật : 30/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đỗ Minh Phước

Đỗ Minh Phước

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
4,000,000 VNĐ
 :  4,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 tháng
 :  2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/11/2017

 Cập nhật : 29/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Bảo Tín

Lê Bảo Tín

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
4,000,000 VNĐ
 :  4,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 tháng
 :  3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/11/2017

 Cập nhật : 28/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
phạm đinh long

phạm đinh long

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,500,000 VNĐ
 :  8,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 năm 2 tháng
 :  9 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/11/2017

 Cập nhật : 28/11/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ