Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Thị Hương

  Nguyễn Thị Hương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
18,000 VNĐ
 :  18,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/10/2017

 Cập nhật : 10/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dương Công Phong

Dương Công Phong

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
8 tháng
 :  8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/10/2017

 Cập nhật : 08/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn vũ hoàng sơn

  nguyễn vũ hoàng sơn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/10/2017

 Cập nhật : 07/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
thèn seo thành

thèn seo thành

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Giang
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 tháng
 :  1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/10/2017

 Cập nhật : 06/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Anh Thiên Kim

  Trần Anh Thiên Kim

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 4 tháng
 :  3 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/10/2017

 Cập nhật : 06/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyen quoc dung

nguyen quoc dung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 4 tháng
 :  4 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/10/2017

 Cập nhật : 06/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thanh Tâm

  Nguyễn Thanh Tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 5 tháng
 :  1 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/10/2017

 Cập nhật : 06/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Ngọc Ánh Linh

  Nguyễn Ngọc Ánh Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/10/2017

 Cập nhật : 06/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Võ Thị Cẩm Hằng

  Võ Thị Cẩm Hằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/10/2017

 Cập nhật : 05/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Ngọc Hân

  Trần Thị Ngọc Hân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/10/2017

 Cập nhật : 05/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ