Việc Ơi có 4223 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Trần Thị Trúc Phương

  Trần Thị Trúc Phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/12/2017

 Cập nhật : 08/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
200 USD
 :  200 USD
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/12/2017

 Cập nhật : 07/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Võ Phương Hiền

  Võ Phương Hiền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/12/2017

 Cập nhật : 06/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Ngọc Châu

  Trần Thị Ngọc Châu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/12/2017

 Cập nhật : 06/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lưu Thị Diễm Phương

  Lưu Thị Diễm Phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Vĩnh Long
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/12/2017

 Cập nhật : 06/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Minh Tấn

  Trần Minh Tấn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/12/2017

 Cập nhật : 05/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Nguyễn Thị Mỹ Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/12/2017

 Cập nhật : 05/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dzung Nguyen

  Dzung Nguyen

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/12/2017

 Cập nhật : 05/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
châu ngoc linh

châu ngoc linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 04/12/2017

 Cập nhật : 04/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Văn tẻo

Nguyễn Văn tẻo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
-1 năm -1 tháng
 :  -1 năm -1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 04/12/2017

 Cập nhật : 04/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ