Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
levanbach

  levanbach

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/12/2017

 Cập nhật : 14/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Xuân Bình

Phạm Xuân Bình

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/12/2017

 Cập nhật : 13/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đỗ Thị Thu Hiền

  Đỗ Thị Thu Hiền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
8 tháng
 :  8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/12/2017

 Cập nhật : 12/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Kim Châu Nguyễn

Kim Châu Nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 3 tháng
 :  2 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/12/2017

 Cập nhật : 11/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Ly Long Co

  Ly Long Co

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/12/2017

 Cập nhật : 11/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng thị yến nhi

  Hoàng thị yến nhi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/12/2017

 Cập nhật : 10/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thúy Kiều

  Nguyễn Thị Thúy Kiều

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/12/2017

 Cập nhật : 10/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Ái Hòa

  Nguyễn Ái Hòa

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/12/2017

 Cập nhật : 10/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Ngọc Vinh

Nguyễn Ngọc Vinh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 9 tháng
 :  1 năm 9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/12/2017

 Cập nhật : 09/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Trúc Phương

  Trần Thị Trúc Phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/12/2017

 Cập nhật : 08/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ