Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Võ Phi Hùng

Võ Phi Hùng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,000,000 VNĐ
 :  2,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/12/2017

 Cập nhật : 20/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Phương Nguyên

Trần Thị Phương Nguyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/12/2017

 Cập nhật : 19/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dinh van hoai

  Dinh van hoai

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Thanh Hóa
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/12/2017

 Cập nhật : 19/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Vuu Lê Tú Trinh

  Vuu Lê Tú Trinh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/12/2017

 Cập nhật : 18/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thanh ut

Lê Thanh ut

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm
 :  2 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/12/2017

 Cập nhật : 18/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Hoàng Giang

  Trần Hoàng Giang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm
 :  3 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/12/2017

 Cập nhật : 18/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Cao Quỳnh Như

Nguyễn Cao Quỳnh Như

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/12/2017

 Cập nhật : 17/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Phương Đông

Nguyễn Phương Đông

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
200,000 VNĐ
 :  200,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 năm 1 tháng
 :  7 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/12/2017

 Cập nhật : 17/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
PHAN THÀNH PHÚ

  PHAN THÀNH PHÚ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/12/2017

 Cập nhật : 15/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đinh Hoàng Hải Lâm

Đinh Hoàng Hải Lâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
200,000 VNĐ
 :  200,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 1 tháng
 :  2 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/12/2017

 Cập nhật : 15/12/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ