Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4851 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4851 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Trần Thị Thành
 • Kinh nghiệm: 10 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Đắk Lắk
 •   Lương: 4,300,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/11/2018

Nguyễn Văn Nam
 • Kinh nghiệm: 2 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Ninh Bình
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/11/2018

Bùi Thị Cẩm Tú
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/11/2018

Phạm Văn Hoàng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/11/2018

Hoàng Kim Huyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/11/2018

Lê Hoàng Phi Dung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tiền Giang
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/11/2018

TRẦN VĂN PHƯƠNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/11/2018

Lê Thị Huỳnh Như
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/11/2018

Hà Thu Trang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/11/2018

TRUONG HOAI AN
 • Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/11/2018