Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ  /  Kết quả tìm hồ sơ theo lĩnh vực Ngân hàng có 64 CV được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 64 CV xin việc theo lĩnh vực Ngân hàng

Nguyễn Huy Dũng  - Hồ sơ xin việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 25,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 08/11/2019

Nguyễn Thanh Vân  - Cv ứng tuyển NCB   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 17/10/2019

Đặng Thị Thắm  - GIỚI THIỆU BẢN THÂN   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tây Ninh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/10/2019

Nguyễn Thị Huỳnh Như  - XIN VIỆc   

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tây Ninh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 27/09/2019

Nguyễn Thị Huỳnh Như  - Xin việc   

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tây Ninh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 27/09/2019

Nguyễn Yến Phương  - 12/03/1996   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 11/09/2019

Bui Thanh Cuong  - Bui Thanh Cuong   

 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 06/09/2019

NGUYỄN THỊ THANH HOA  - Nhân Viên Kinh Doanh   

 • Kinh nghiệm: 6 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 29/08/2019

Nguyễn Thị Mai  - N G U Y E N T H I M A I   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/08/2019

NGUYỄN THỊ THU TRANG  - Nhân Viên Thẩm Định Qua Điện Thoại   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 17/08/2019