Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế có 2652 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 2652 ứng viên xin việc lĩnh vực Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế

Thu Phương
 • Kinh nghiệm: 10 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 giờ trước

Trần Thanh Thiên Phú
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Trần Tiến Thạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Tu Nguyen Minh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Loi Kvarnström
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Thuận
 •   Lương: 30,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 09/07/2018

Lê Minh Thành

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/07/2018

lê Doãn Trung
 • Kinh nghiệm: 8 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 11,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2018

Lê Trươdng Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/06/2018

Hoàng Bá Nguyên Chương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/06/2018

Lương Văn Thuật
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2018