Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế có 2692 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 2692 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế

Cao Thanh Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/11/2018

Nguyễn Đặng Chung Nguyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/11/2018

nguyen truong sanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/10/2018

Trương Hồng Gấm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/10/2018

Phạm Minh Đức
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/10/2018

Vũ Thu Phương
 • Kinh nghiệm: 2 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/10/2018

Nguyễn Thành Loan
 • Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/10/2018

Nguyễn Thành Đạt
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/10/2018

Nguyễn Như Mỹ Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/10/2018

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 1,200,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/10/2018