Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế có 2354 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 2354 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế

Nguyễn Thị Ca My
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/07/2019

Nguyễn Đình Khôi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/06/2019

Lê Châu Anh Nguyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/05/2019

Võ Trần Thu Hiền

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2019

Lê Mai Anh

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 15/05/2019

Nguyễn Đặng Phước Sang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 22/04/2019

Nguyễn Ngọc Thịnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/04/2019

Ngô Minh Vương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/04/2019

Đào Tuấn Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/04/2019

Nguyễn Thị Phương Mai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/04/2019