Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: lĩnh vực Mỹ thuật

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 1000 hồ sơ lĩnh vực Mỹ thuật

Kết quả tìm hồ sơ , Mỹ thuật 

graphic design - N.T.N.Tú 

 • Kinh nghiệm: 7 năm 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 5 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Mỹ thuật - V.Q.Phú 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Bình Dương
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

online - Q.Anh 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Hà Nội
 •  Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Mỹ thuật - D.Le 

 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Mỹ thuật - D.K.Hân 

 • Kinh nghiệm: 2 năm 6 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

kỹ thuật công trình - H.Quý 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Đà Nẵng
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 4 ngày trước

Mỹ thuật - N.Đ.Hiệp 

 • Kinh nghiệm: 8 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 5 ngày trước

Mỹ thuật - N.T.T.Thiệp 

 • Kinh nghiệm: 1 năm 3 Tháng
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 6 ngày trước

Mỹ thuật - M.L.Quang 

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 7 ngày trước

digital artist - T.Long 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 24/05/2023