Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Lập Trình Web có 3 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Lập Trình Web

Nguyễn Văn Hiếu
  • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
  •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Quý Bảo
  • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
  •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Hứa Quang Nhật
  • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
  •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/04/2019