Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Làm đẹp có 14 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 14 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Làm đẹp

Lê Ngọc Ánh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

LÊ THỊ BÍCH DUNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Hà Thị Thanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/08/2019

Nguyễn Ngọc Hương Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2019

Nguyễn Kim Thuyết

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2019

Linh Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 30,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2019

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2019

Phạm Chí Dũng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/08/2019

Lã nguyệt thuỷ vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/07/2019

Phạm Hồng Ánh Dương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 30/07/2019