Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ CNTT - Phần mềm có 3515 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3515 ứng viên xin việc theo lĩnh vực CNTT - Phần mềm

Đặng Duy Khương
 • Kinh nghiệm: 9 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 1,800 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Chung Lý Phú Toàn
 • Kinh nghiệm: 6 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 800 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Nguyễn Duy Linh
 • Kinh nghiệm: 6 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 800 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Võ Thanh Tâm
 • Kinh nghiệm: 7 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 800 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Đặng Phát Đạt
 • Kinh nghiệm: 5 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 700 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Trần Quang Nghiệp
 • Kinh nghiệm: 6 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Phú Yên
 •   Lương: 700 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Dang Thi Thu Nga
 • Kinh nghiệm: 5 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 700 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Trần Đào Anh Tuấn
 • Kinh nghiệm: 4 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 600 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Phạm Trường Bá Thông
 • Kinh nghiệm: 4 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 600 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Tống Đình Sơn
 • Kinh nghiệm: 10 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 1,000 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016