Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ IT - Phần mềm / Lập Trình có 4139 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4139 ứng viên xin việc theo lĩnh vực IT - Phần mềm / Lập Trình

Bùi Mai Nhi
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/11/2018

Nguyễn Sơn Tùng
 • Kinh nghiệm: 2 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 22/11/2018

Nguyễn Vũ Minh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/11/2018

Nguyễn Tiến Thành
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 25,000,009 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/11/2018

Nguyễn Hữu Duy Hào
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 2,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/11/2018

Nguyễn Mai Khanh
 • Kinh nghiệm: 2 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/10/2018

Duy Huu IT

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 25/10/2018

Huỳnh Phương Tùng
 • Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 25,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 20/10/2018

nguyễn hoàng anh ngọc
 • Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/10/2018

lê thị ngọc yến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tây Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/10/2018