Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ CNTT - Phần mềm có 3510 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3510 ứng viên xin việc theo lĩnh vực CNTT - Phần mềm

Đặng Bảo Việt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/11/2016

Trần Quang kiệt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/11/2016

Nguyen Van Hien
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 1,500 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/11/2016

Phạm Lê Châu Thông
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/10/2016

Lê Huỳnh Anh Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 400 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/10/2016

Dư Quốc Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 350 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/10/2016

Trần Sơn Tuyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/10/2016

Lê Quang Trực
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/10/2016

Hà Tiến Tự
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 400 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/10/2016

Dương Văn Nhã
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/10/2016