Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ CNTT - Phần cứng / Mạng có 3117 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3117 ứng viên xin việc theo lĩnh vực CNTT - Phần cứng / Mạng

Nguyễn Chí Thiện
 • Kinh nghiệm: 5 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 700 USD

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 13/01/2016

Trần Thành Nam
 • Kinh nghiệm: 5 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 USD

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 12/01/2016

Hoàng Tâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 11/01/2016

Sky Ygg
Sky Ygg

Sky Ygg - Ahihi     Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 800,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Tấn Vinh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 666 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Tấn Hùng
 • Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương:

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lại Mạnh Huấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nam
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Chung
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 7,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Ngô Công Tuấn
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phú Trương
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970