Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ In ấn / Xuất bản có 244 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 244 ứng viên xin việc theo lĩnh vực In ấn / Xuất bản

Quang Minh Hiếu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/04/2019

Hoang Hai Anh
Hoang Hai Anh

Hoang Hai Anh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/04/2019

Le Van Dung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/04/2019

Phạm Tấn Vinh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/04/2019

Nguyễn Văn Giản
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/04/2019

vi văn thuyết
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Mai Thanh Tùng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Ta
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Thanh Hoa

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Tăng Thảo

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970