Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /  Hành chính / Thư ký có 9,866 hồ sơ được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 9,866 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hành chính / Thư ký

Vũ Thị Thuỳ Duyên  - Xin Việc Làm   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/02/2020

Trần Hồng Tươi  - Xin Việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 12,650,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/02/2020

Nguyễn Thị Ô Xuyên  - Nhân Viên Văn Phòng   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/02/2020

Vũ Thị Thùy Dung  -  Nhân Viên Văn Phòng   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 6,900,000 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 20/02/2020

Trần Thảo Mi  - CV Trần Thảo Mi - Nhân viên kinh doanh   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 19/02/2020

Nguyễn Đình Tiến  - Nhân viên hành chính văn phòng   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/02/2020

   Phạm Thị Nguyệt Minh  - Nhân viên hành chính tổng hợp   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/02/2020

   Liên Hoang Oanh  - Nhân viên văn phòng   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/02/2020

Nguyễn Thị Thu Thủy  - Nhân Viên Văn Phòng   

 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 14/02/2020

   Lê Thị Ngọc Hoa  - Nhân viên văn phong   

 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/02/2020