Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hàng không có 125 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 125 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hàng không

Nguyễn Trọng Mỹ Duyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước

Nguyễn Nhật Trường
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/02/2019

Nguyễn Văn Bình
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/01/2019

Lưu Văn Vũ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 16,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/12/2018

Nguyễn Quế Vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/12/2018

Nguyễn Thị Như Chi
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/12/2018

Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Yên
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/10/2018

Văn Huỳnh Thịnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 07/10/2018

Huỳnh Gia Nguyễn
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/09/2018

Trần Duy Công
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/08/2018