Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ  /  Kết quả tìm hồ sơ theo lĩnh vực có 138,553 CV được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 138,553 CV xin việc theo lĩnh vực

Bùi Văn Cường  - Nhân viên kỹ thuật   

 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Chí Hiếu  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Chín  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hoàng Khuê  - Kỹ sư xây dụng - Giám sát thi công   

 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Văn Bá Phi  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bành Thoại Tùng  - Trưởng, phó phòng kỹ thuật xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Minh Huấn  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phùng Văn Tuyên  - Kỹ sư kinh tế xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Quỳnh  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thành Trung  - Kỹ sư xây dựng   

 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970