Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hàng không có 128 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 128 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hàng không

Văn Huỳnh Thịnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 07/10/2018

Huỳnh Gia Nguyễn
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/09/2018

Trần Duy Công
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/08/2018

Nguyễn Thị Phương Hải
 • Kinh nghiệm: 7 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 24/07/2018

Võ Ngọc Đạt

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 03/07/2018

Hà Thị Vân Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội , Hải Phòng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/06/2018

PHAN THI CẨM HẰNG
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/05/2018

Nguyễn Bích Nhật
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/03/2018

Nguyễn tất đạt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/03/2018

Vũ Hiền Nhung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/12/2017