Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hàng hải có 252 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 252 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hàng hải

Nguyễn Hoàng Bảo Trân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bến Tre
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/03/2019

Đặng Quang Minh Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/09/2018

Nguyễn công giáp
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/08/2018

Cao hữu vĩnh
 • Kinh nghiệm: 4 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/08/2018

Huỳnh Đức Thái
 • Kinh nghiệm: 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/03/2018

Bùi Nguyễn Vương Đông
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/02/2018

Trịnh văn trung
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/01/2018

Nguyễn Sỹ Hoàng
 • Kinh nghiệm: 4 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/12/2017

nguyễn văn phương
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/12/2017

Huỳnh Thị Loan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/10/2017