Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hàng hải có 233 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 233 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hàng hải

Nguyen Van Cuong
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hữu Toàn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Thị Liên
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Lê Hiếu Triệu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đặng Đức Cường
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Đức Quyền
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đào Huy Quyết

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Xuân Hoàn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Khương Duy

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970