Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hàng hải có 237 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 237 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hàng hải

Hoàng Ngọc Tuấn
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Từ Tuấn Anh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Thị Xen
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hồ Sĩ Duẩn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Xuân Hoàng
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Ngọc Vũ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Sỹ Hải
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đồng Văn Xốp
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Công Tùng
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Thành
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970