Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hàng hải có 237 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 237 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hàng hải

Châu Minh Phụng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Mạnh Hiệp
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Trung Hậu
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trương Đức Tùng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Hoàng Thiện Nhân

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đậu Đức Thanh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Thị TuyếtTrinh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Bá Thế Vương
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bùi Ngọc Thạch
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Doãn Cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970