Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hàng hải có 234 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 234 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hàng hải

Phạm Trường Thi

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Tống Quang Chuyên
  • Kinh nghiệm: 2 năm
  •   Địa điểm: Hà Nội
  •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Văn Hạnh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Hồng Quang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Chu Tiến Đức

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thanh Trí

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Văn Gon

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Thanh Tuấn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Đức Quang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hải Vũ
  • Kinh nghiệm: 6 năm
  •   Địa điểm: Hải Phòng
  •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970