Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hàng hải có 233 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 233 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hàng hải

Đặng Thị Soan
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Tĩnh
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bùi Thị Huyền

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Duy Đại

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Thùy Linh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Dương
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Trọng Bằng
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Công Thi
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Hữu Tính
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Tuấn Anh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Trường Thi

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970