Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân có 55 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 55 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân

Đào Thị Nga
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 17/06/2019

Phạm Hoàng Thủy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2019

Nguyễn Thị Dương Liễu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cao Bằng , Đắk Lắk
 •   Lương: 400,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/04/2019

Nguyễn Hồng Hà

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Huỳnh Thị Kiều My
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Hồng Hạnh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hà Văn Điệp
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lương Xuân Cường
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Minh Trường

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Thị Thoa
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970