Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Du lịch có 1049 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1049 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Du lịch

Nguyễn Xuân Tuyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/05/2018

Hà Nguyễn Tuấn Phát
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/05/2018

Trần Tiến Đạt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/05/2018

Trần Văn Nhu
 • Kinh nghiệm: 18 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2018

Nguyễn thị diễm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2018

Lê Mạnh Hảo
 • Kinh nghiệm: 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2018

Kim Khánh
 • Kinh nghiệm: 9 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/05/2018

Hoàng Thảo Trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2018

le thi phuong
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/05/2018

Võ thắng gia quyền
 • Kinh nghiệm: 12 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/05/2018