Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Du lịch có 1049 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1049 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Du lịch

Nguyễn Giang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/06/2018

Đoàn Thanh Tuấn
 • Kinh nghiệm: 8 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/06/2018

Nguyễn Quốc Thanh
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Trà Vinh
 •   Lương: 2,500,020 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/06/2018

Oanh Nguyễn
 • Kinh nghiệm: 2 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Nam Định
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/06/2018

Le Thi Trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2018

Tran Thi Dieu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/06/2018

Phạm thị hồng mai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/06/2018

Trần thị thu hà
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/06/2018

Thanh Nguyen Hai

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2018

Lê Thị Ngân Duyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,300,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/06/2018