Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Du lịch có 1067 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1067 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Du lịch

Phạm thị huyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/09/2018

Lương Quang Huy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 28/08/2018

Bùi Duy Vân
 • Kinh nghiệm: 2 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/08/2018

Nguyễn Lê Sơn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/08/2018

Hồ Hoàng Nguyễn
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/08/2018

Nguyễn Vũ Hoàng Hải
 • Kinh nghiệm: 2 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/08/2018

Nguyễn Thị Bích Yến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/08/2018

Nguyen Thi Thanh Binh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/08/2018

Lê văn tố
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Hà Tĩnh , Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/08/2018

Võ Minh Tân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 2,400,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/07/2018