Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Du lịch có 757 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 757 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Du lịch

Đặng Quỳnh Châu
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thủy Như An

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Long Hồ
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Mỹ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Thị Thanh Huệ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trương Văn Lính
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đặng Trinh Tùy Nữ
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Ngọc Uyên
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Mỹ Luông
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Minh Hiệu
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970