Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Du lịch có 749 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 749 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Du lịch

Huỳnh Thanh Sỹ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Đặng Bảo Ngọc

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Thị Phương
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lâm Mỹ Hoàn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Ngọc Lành
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Nguyễn Hoàng Lâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Đình Quang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Minh Nguyệt
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hồ Văn Thắng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hồ Anh Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970