Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Du lịch có 1055 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1055 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Du lịch

Dương Thị Thúy Quỳnh
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Lê Văn Danh
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Nguyễn Tuấn Anh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Đỗ Trương Thanh Trà
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 8,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Vũ Văn Lâm
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Ninh Bình
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Đỗ Thị Thu Trang
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Đặng Ánh Phương
 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Phạm Ánh Phương
 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 10,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Bùi Trúc Ly
 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016

Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2016