Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Du lịch có 1067 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1067 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Du lịch

LƯU THỊ HƯỜNG
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 07/07/2017

Vũ Thị Minh Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/07/2017

vũ phan khải
vũ phan khải

  vũ phan khải      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/06/2017

LÊ TRỌNG NGHĨA
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/06/2017

Vũ Phan Khải
Vũ Phan Khải

  Vũ Phan Khải      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/06/2017

Thiều Thị Quỳnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/06/2017

Hoàng Thị Luật
 • Kinh nghiệm: 14 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 06/06/2017

Nguyễn Thị Băng Tâm

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2017

Nguyen Bao Vy
Nguyen Bao Vy

  Nguyen Bao Vy      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/06/2017

Hoàng Thị Vy
Hoàng Thị Vy

  Hoàng Thị Vy      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/05/2017