Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Du lịch có 757 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 757 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Du lịch

Nguyễn Dũng Kiên
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Tài Linh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Hải Yến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Đặng Anh Duy
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Bá Nhân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hoài Thanh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Ngọc Trâm
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thanh Phong

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Thế Hiệu
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hoàng Vũ
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970