Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Điện / Điện tử / Điện lạnh có 833 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 833 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Điện / Điện tử / Điện lạnh

Đinh Thị Chương
 • Kinh nghiệm: 3 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 14 giờ trước

Trần Văn Tuân
 • Kinh nghiệm: 2 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội , Hà Nam , ...
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 20 giờ trước

Nguyễn Hữu Hiển
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Phạm Văn Thành
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Lê hồng thuỷ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Đào văn hoàng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 1 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Phạm viết tính
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Đinh Công Tùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Bùi Văn Toán
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh , Bắc Giang
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Tạ văn lập
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 18,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước