Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Điện / Điện tử / Điện lạnh có 726 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 726 ứng viên xin việc lĩnh vực Điện / Điện tử / Điện lạnh

Viết Hùng
 • Kinh nghiệm: 149 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Trần Văn Khánh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Vũ Như Tùng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

KIM DUY LINH
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Nguyễn văn thắng
 • Kinh nghiệm: 3 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Sang Trần
 • Kinh nghiệm: 5 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

LÊ CÔNG MINH
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Hồ Cảnh Minh
 • Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Phạm thị Quỳnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nam
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Ngọ Văn Dương
 • Kinh nghiệm: 5 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Nam Định
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước