Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Điện / Điện tử / Điện lạnh có 323 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 323 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Điện / Điện tử / Điện lạnh

Nguyễn Thị Diệu Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/07/2019

Đỗ Quang Tình
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/07/2019

Nguyễn Thị Liêm 阮是连
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 14,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/07/2019

Nguyễn Phước Sang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/06/2019

Nguyễn Ngọc Sơn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tây Ninh
 •   Lương: 13,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/06/2019

Phạm Văn Khôi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 13,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/06/2019

Lê Văn Xuân
Lê Văn Xuân

Lê Văn Xuân      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/06/2019

Trần Văn Du
Trần Văn Du

Trần Văn Du      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/06/2019

nguyễn thế nam
nguyễn thế nam

nguyễn thế nam      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/06/2019

Phan Nhật Linh
Phan Nhật Linh

Phan Nhật Linh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/06/2019