Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Điện / Điện tử / Điện lạnh có 290 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 290 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Điện / Điện tử / Điện lạnh

Nguyễn Tấn Danh
Nguyễn Tấn Danh

Nguyễn Tấn Danh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/07/2019

Vũ minh tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/07/2019

Phạm Văn Hải
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 5,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/07/2019

Lê Trường Xuân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/07/2019

Nguyễn Hoàng Quân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 13/07/2019

VŨ VĂN HÂN
VŨ VĂN HÂN

VŨ VĂN HÂN      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 12/07/2019

NGUYỄN TRỌNG HUYyhbgtgyng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/07/2019

Trần Văn Minh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 09/07/2019

Nguyễn Thủ Tuệ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 05/07/2019

LÝ Văn Hiền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/07/2019