Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Điện / Điện tử / Điện lạnh có 291 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 291 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Điện / Điện tử / Điện lạnh

Dương Quốc Bảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/08/2019

Nguyễn Thành Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 07/08/2019

Vinh
Vinh

Vinh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tuyên Quang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2019

Nguyễn Văn Đạt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 6,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/08/2019

Ngô Văn Đàm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/08/2019

Hiepphan
Hiepphan

Hiepphan      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/08/2019

Nguyen Ba Nhu
Nguyen Ba Nhu

Nguyen Ba Nhu      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/08/2019

Phạm Văn Quý
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/07/2019

Hoàng Mệnh Cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/07/2019

Đinh Phan Phi
Đinh Phan Phi

Đinh Phan Phi      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/07/2019