Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Điện / Điện tử / Điện lạnh có 283 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 283 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Điện / Điện tử / Điện lạnh

Trần Phi Hải

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 13/01/2016

NGUYỄN MINH TUẤN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

lê hoàng dương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hậu Giang
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đoàn công khanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đoàn Hữu Diễn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Như Hoàng
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

NGuyen sy ngoc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Mai Hoàng Anh
Mai Hoàng Anh

  Mai Hoàng Anh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Mai Hoàng Anh
Mai Hoàng Anh

  Mai Hoàng Anh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đinh Nhật Toàn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970